Når ølet går inn, går vettet ut – og det bli plass til mer øl!

Når ølet går inn, går vettet ut – og det bli plass til mer øl!