lykke er bare kvadratroten av potensiell ulykke.

lykke er bare kvadratroten av potensiell ulykke.