Hørt om skredderen som var stoffmisbruker?

Hørt om skredderen som var stoffmisbruker?