Hørt hvordan olympiske roere blir avslappet?…..De roer seg ned.

Hørt hvordan olympiske roere blir avslappet?…..De roer seg ned.