Hvor lærte hammerhaien engelsk? På high-school!

Hvor lærte hammerhaien engelsk? På high-school!